Guatemala.
Zo'n 8.992 km
hier vandaan.

Je zou het misschien niet zeggen, maar Guatemala is één van de armste landen in latijns-Amerika.

het moment om bij te dragen.

Guatemala behoort tot de armste landen van Latijns-Amerika. Meer dan de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Met name de slechte huisvesting is een groot probleem. Volgens het bureau van statistiek van Guatemala (INE) leeft 35,8% van de totale bevolking in armoede (volgens norm opgesteld door de Verinigde Naties leeft deze groep van minder dan 2 USD per persoon per dag) en 15,2% van de totale bevolking in extreme armoede (met minder dan 1 USD per persoon per dag).

Volgens de Verenigde Naties heeft Guatemala de op één na laagste Human Development Index van heel Amerika, met alleen Haïti onder zich. De schrijnende armoede is te zien in vele sociale, economische en politieke factoren en manifesteert zich in onder andere analfabetisme en slechte gezondheid. De mensen in Guatemala leven van dag tot dag. Met het inkomen dat zij kunnen verwerven, kunnen zij hooguit voorzien in de eerste levensbehoeften. Een groot deel van de bevolking leeft onder precaire gezondheids- en inhumane leefomstandigheden.

jouw moment.

huis voor huis
is de mogelijkheid om bij te dragen aan een beter leven in Guatemala.

huis voor huis
is een initiatief van Constru Casa

Stichting Constru Casa
Postbus 60
8260 AB Kampen
email: info@construcasa.org
tel: +316 1119 2449

IBAN: NL40 INGB 0005 5210 25
KVK: 0507 3959 RSIN: 813187096